VÆKSTHUS

HAVNSØ

Væksthus Havnsø skaber vækst i lokalområdet, det er drevet af foreninger og interessegrupper i Havnsø. Væksthus Havnsø skal skabe vækst indenfor bosættelse, erhverv og turisme.

Image

I Havnsø og omegn er der er mange foreninger og interessegrupper, som mangler et sted at dyrke deres interesser. Mindre virksomheder eller hjemmearbejdende, søger lokalt netværk og mangler let tilgængelige faciliteter til at arbejde fra samt adgang til mødelokaler. Havnsø’s gamle butikker og mindre erhvervsbygninger er gennem tiden ombygget til private boliger, hvorfor byen, borgerne og foreninger mangler egnede lokaler til at danne fællesskaber i. Borgere mangler et sted at kunne samles uformelt, skabe relationer, netværk og styrke innovationen i byen. Vi skal skabe et væksthus, som er unikt ved, at det samler alle interesser og interessenter i byen på tværs af eksisterende foreninger og aldersgrupper. Væksthuset vil være et væsentligt aktiv for landdistriktsudviklingen, da det tilbyder faciliteter som ellers kun tilbydes i de større byer. Befolkningsvækst samt et generationsskifte er i gang blandt borgere og sommerhusejere, hvor nye ideer og initiativer spirer frem og kræver understøttelse med faciliteter som væksthuset kan tilbyde.

Muligheder for Havnsø

Initiativer og udvikling har blomstret i Havnsø siden 2017, hvor borgerne i Havnsø dannede Lokalråd og sidenhen til velbesøgte borgermøder arbejdede med byens udvikling, som efterfølgende blev samlet i en Udviklingsplan for Havnsø.
De sidste par år har udviklingen fået vinger i Havnsø og der er allerede dannet nye netværk og ideer til mere fællesskab. Væksthus Havnsø er derved en naturlig del af den igangværende udvikling og kan bidrage til at understøtte, synliggøre og videreudvikle Havnsøs mange stedbunden kvaliteter.
Vi har nu en unik mulighed for at skabe et mødested, for borgere, sommerhusejere og gæster.

Muligheden for at leje Paradisgården giver Havnsø mulighed for at vi kan skabe et fantastisk sted der vil kunne give mulighed for mange aktiviteter. 

Efter en lang periode med covid19 skal vi drage omsorg for hinanden og skabe nye sociale rammer der vil kunne rumme alle. Paradisgården kunne sammen med de øvrige tilbud der er i byen være en katalysator.

Mulighed

eller en uoverkommelig opgave

Et moderne væksthus

Åbent for alle

Væksthus Havnsø er et multifunktionelt hus, der på en moderne og nytænkende facon forener foreninger, kultur og erhverv.

Det er målsætningen, at samle foreninger, borgere og brugere af kontor- og mødefaciliteter til et hus, der sprudler af aktivitet hele dagen, hvor der opstår netværk og synergi på tværs af mennesker. Huset skal være et samlingssted både for borgerne i byen, men også for gæster og turister som drages ind af et spændende miljø og gode aktiviteter.

Mange vil i løbet dagen have deres gang i huset. Som når der skal trænes inden man møder på arbejdet, selvstændige møder ind i kontorfællesskabet, turister kommer forbi, pensionister mødes og spiller bridge, den ugentlige legestue er i multisalen, efter frokost er der foredragsrækken, der skrues på knallerter i værkstedet, Bryggeri foreningen skal have sat et nyt bryg over inden motionscenteret fyldes af de unge der har fået fri fra gymnasiet og først på aftenen er der fælles spisning og dagen rundes af med en fodboldkamp på storskærm.

Mulige aktiviteter

Havnsø Bryghus

EN ÆNDRET ØL KULTUR

Havnsø Havnebad

FÆLLES ARRANGEMENTER

Yoga, workout

SOCIALSAMVÆRD OMKRING BEVÆGELSE

Kontorfællesskab

FORRETNINGSNETVÆRK, FLEKSIBEL KONTORPLADS, MØDELOKALER

Forenings-aktiviteter

EKSISTERENDE FORENINGER FÅR ADGANG TIL LOKALER DER KAN FACILITERE AKTIVITETER

Ungdomskultur

Aktiviteter for ungdommen

Bridge klub

KORT KLUB

Udlejning til

SEMINAR, FORENINGSARRANGEMENTER, FAMILIEFESTER

Foredrag, koncerter

FLEKSIBEL MULTISAL MED PLADS TIL MANGE

Motioncenter

TRÆNINGSCENTER

Folkeoplysning

AOF

Tango

DANS

Musisk Skole Kalundborg

UNDERVISNING I NÆSTEN ALLE INSTRUMENTTYPER SAMT SANG, DANS OG ANIMATION

Lokal café

SOCIALT SAMLINGSSTED FOR ALLE I BYEN

E sport

NYE MULIGHEDER FOR NYE AKTIVITETER

Mission

Center for alle

Flere undersøgelser viser at de steder, som er lykkedes med positiv udvikling, har øget deres attraktivitet. Attraktivitet forstås i tre dimensioner: attraktivitet for beboere, attraktivitet for erhvervslivet og attraktivitet for besøgende. Væksthuset vil bidrage væsentligt i alle tre dimensioner.
Ud over et væksthus, er der på ejendommen mulighed for at opføre ferielejligheder og overnatning for turister, som igen skaber muligheder for beskæftigelse.

Vores mission:
Skabe øget attraktivitet gennem faciliteter der danner levende fællesskaber for beboere, for erhvervslivet og for besøgende, på tværs af interessegrupper og foreninger. At udnytte den demografisk forandring der giver befolkningsgrundlag for udvikling og øget attraktivitet.

Det gør vi ved:
At etablere et fysisk væksthus
At inkludere relevante interessegrupper, foreninger, besøgende og beboere
At virke som kulturbærer i en vækstkultur
At virke som facilitator for bruger drevet aktiviteter

Hvem skal gøre det?

Dig og mig, alle os der bor i Havnsø. Du skal være en del af udviklingen. Se mulighederne, og kæmp for mulighederne.

Projektet drives af foreningen Havnsø Havnebad med bred opbakning fra lokale erhvervsfolk og enkelte foreninger i byen. Ønsket om huset er født i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen, hvor en bred gruppe af beboere fremkom med ønsket om et væksthus. Ved en forespørgelse foretaget i december 2020 via Facebook var der en støtte erklæring fra 210 beboere.

Vores mindset om de mange bække små, skal samle alle kræfter og skabe en styrke til at udvikle projektet – at vi alle hver især skal tænke egoistisk og få det ud af huset som vi ønsker. Det gør, - at vi alle hver især ligger vores ildsjæl i projektet.

Hent mere info.

Havnsø

NÅR BORGERE ARBEJDER SAMMEN, KAN DER SKABES STORE TING