• Udlejning kan kun ske til personer, der er fyldt 21 år, og vi forbeholder os retten til ikke at udleje huset til ungdomsfester.
  • Lejemål strækker sig over den ved bookede tidsperiode.
  • Af hensyn til forsamlingshusets naboer SKAL vinduer og døre holdes lukket efter kl. 24.
  • Der MÅ IKKE overnattes i Væksthuset.
  • Det er IKKE tilladt at ryge i Væksthuset.
  • Lejeren er ansvarlig for Væksthuset, og hæfter for evt. beskadigelser på bygningerne og inventar i tidsrummet for lejemålet, Huset skal forlades som det er modtaget.
  • I tilfælde af mislighold tilbageholdes det resterende af depositum. Evt. yderligere erstatningskrav stilles, hvis depositum ikke dækker udgifterne til udbedring af div. skader.
  • Myndighederne har strenge krav til brandsikkerheden. Flugtveje og gange må IKKE blokeres eller bruges til opbevaring.
  • Oplagring af varer i Forsamlingshuset er for lejerens egen regning og risiko.
  • Lejeaftalen er indgået når bookingen er fortaget på havnsoe.com. Lagt depositum returneres efter det er konstateret at lejemålet er afleveret i aftalt stand.
  • Ved booking udstedes der en adgangskode der virker i den bookede periode.