Det er vigtigt, at du som medlem kender reglerne, og at vi alle hjælper hinanden med at overholde dem.
Baderegler
Generelt
Al badning er på eget ansvar
Du klæder om i omklædningsrum i saunabygningen eller i omklædningsrum ved …
Badetøj skal anvendes
Hold øje med hinanden, bad evt. to og to.
Det frarådes at bade, hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller andet, eller hvis du føler dig utilpas.
 Svøm ikke længere væk, end du kan komme tilbage til trappen ved egen hjælp. Det er
livsfarligt for dig selv – og for dem, som vil forsøge at hjælpe dig – hvis det går galt.
 Svøm aldrig ind under isen, det er ligeledes livsfarligt.
Sikkerhed:
 Redningskrans er placeret til … ?.
 Telefon, som kan bruges for nødopkald til alarmcentralen, er placeret i …?
 Hjertestarter er placeret på gavlen ved ”Havnsø Brugs” mod havnen.
 Alle nye medlemmer skal gennemgå klubbens introduktionskursus.
Brug af saunaen
Generelt:
 Kom ikke saltvand på saunaovnen, det vil ødelægge den.
 Ingen alkohol, rygning og hunde i bygningen.
 Ferskvand til almindelig forøgelse af luftfugtigheden står i dunke og/eller i karret.
 Forrummet i saunaen må bruges til omklædning og til badekåber.
 Kun ved anmeldte GUS aktiviteter er det tilladt at bruge GUS dufte. Dette grundet, at
der er medlemmer der er allergiske overfor disse dufte og/eller ikke ønsker at være
deltager i dette. Husk også, at dagen efter en GUS afholdelse, vil der stadig være dufte
i luften.
 Fotografering er forbudt i sauna, bad og omklædningsrum.
Hygiejne:
 Der skal bades før brug af sauna.
 Badesko må ikke medtages i saunaen og kan stilles i forrummet.
 Det er obligatorisk at du sidder på et passende stort håndklæde. Hud må ikke komme i kontakt med
bænke og træbeklædning.
 Der må ikke bruges skrubbesvampe, skraber og lign. i saunaen.
 Ryd op efter dig og efterlad ikke saunaen med vand på gulvet – brug svaberen.
Gæster og børn:
Det er ikke tilladt at medtage gæster i saunaen i almindelig åbningstid, men gæster er velkomne ved
leje af saunaen.
 Børn og børnebørn er velkomne til at deltage sammen med et medlem, blot skal de være indstillet
på, at de kan møde afklædte personer.
 Børn/børnebørn defineres som personer under 18 år og kan medtages gratis.
 Et medlem/familie må maksimalt medtage 2 børn/børnebørn ad gangen
 Det er de voksnes ansvar at holde øje med børnene og at det foregår roligt. De må ikke være til
gene for andre og kun være med hvis der er mindre end 6 personer i saunaen.
Ved ønske om leje af saunaen gøres det på hjemmesiden.
Sauna gus
Grundet sikkerhed og for ikke at genere saunabrugere der ikke kan tåle dufte / æteriske olier, er det
ikke tilladt at bruge disse produkter eller lign. udenfor foreningens officielle gus arrangementer.
Det tilstræbes at der afholdes gus events en gang om ugen i saunasæsonen. Gusen vil oftest starte
efter kl.18 og på skiftende ugedage. Hold øje med aktivitetskalenderen på foreningens hjemmeside.
 Til- og afmelding til Saunagus skal foretages via den pågældende aktivitet på hjemmesiden.
 Husk at frameld hvis du bliver forhindret, så har andre mulighed for at få pladsen.
 Undgå at komme for sent, det er generende for de øvrige deltagere og din plads kan være
overtaget af en ikke tilmeldt deltager.
 Er man ikke tilmeldt saunagusen, kan man kun deltage såfremt der er ledige pladser.
 Gusmesteren kan aflyse en gus-seance ved for få tilmeldte eller hvis gusmesteren er blevet
forhindret.
Havnsø Havnebad tager ikke ansvar for værdigenstande og glemte sager.
Eventuelle skader på anlægget anmeldes til drift@havnsoe-havnebad.dk

X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig