Det er vigtigt, at du som medlem kender reglerne, og at vi alle hjælper hinanden med at overholde dem. 
Husk at hold dig opdateret på facebook siden

Baderegler:
Al færden og badning er på eget ansvar. 
Du klæder om i omklædningsrum i saunabygningen. 
Du skal være tildækket under ophold i sauna
Hold øje med hinanden, bad evt. to og to. 
Det frarådes at bade, hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller andet, eller hvis du føler dig utilpas. 
Svøm ikke længere væk, end du kan komme tilbage til trappen ved egen hjælp. Det er livsfarligt for dig selv – og for dem, som vil forsøge at hjælpe dig – hvis det går galt. 
Svøm aldrig ind under isen, det er ligeledes livsfarligt. 

Sikkerhed: 
Redningskrans er placeret på badebroen samt på udspringsplatformen.
Telefon, som kan bruges for nødopkald til alarmcentralen, er placeret hos Havnefogden samt hos Havnsø Brugs. Det anbefales at man medbringer mobiltelefon.
Hjertestarter er placeret på gavlen ved ”Havnsø Brugs” mod havnen samt ved havnefogde kontoret.

Brug af saunaen: 
Kom ikke saltvand på saunaovnen, det vil ødelægge den. 
Ingen alkohol, rygning og hunde i bygningen. 
Ferskvand til almindelig forøgelse af luftfugtigheden står i karret (kan genfyldes fra vandhanen i omklædningsrummet) 
Forrummet i saunaen må bruges til omklædning. 
Kun ved anmeldte GUS aktiviteter er det tilladt at bruge GUS dufte. Dette grundet, at der er medlemmer der er allergiske overfor disse dufte og/eller ikke ønsker at være deltager i dette. Husk også, at dagen efter en GUS afholdelse, vil der stadig være dufte i luften. 
Fotografering er forbudt i sauna, bad og omklædningsrum. 

Hygiejne: 
Vi skal vise hensyn til hinanden derfor er det vigtigt at alle har en god hygieine.
Der skal bades i havet eller under bruseren inden brug af saunaen.  
Man må ikke benytte saunaen, hvis man har smitsomme sygdomme/hudsygdomme.
Badesko må ikke medtages i saunaen og bør stilles udenfor sauna huset, under den sorte bænk.
Det er obligatorisk, at du sidder på et passende stort håndklæde.  
Der må ikke bruges skrubbesvampe, skraber og lign. i saunaen. 
Ryd op efter dig og efterlad ikke saunaen med vand på gulvet – brug svaberen. 

Gæster og børn: 
Gæster skal købe dagsbilletter på 
https://havnsoe.com
Det er kun tilladt at medtage gæster uden dagsbillet, hvis man har lejet hele saunauen – dette gøres også på https://havnsoe.com. 

Børn er velkomne ifølge med en voksen, der kan dog mødes afklædte personer. 
Børn/børnebørn defineres som personer under 18 år og kan medtages med dagsbillet.
Det er de voksnes ansvar at holde øje med børnene og at de er rolige, de må ikke være til gene for andre.

Saunagus: 
Grundet sikkerhed og for ikke at genere saunabrugere, der ikke kan tåle dufte / æteriske olier, er det ikke tilladt at bruge disse  produkter eller lign. udenfor foreningens officielle gus-arrangementer. 
Det tilstræbes at der afholdes gus events en gang om ugen i saunasæsonen. Hold øje med aktivitetskalenderen på foreningens hjemmeside. 
Til- og afmelding til saunagus skal foretages via den pågældende aktivitet på hjemmesiden. 
Husk at frameld hvis du bliver forhindret, så har andre mulighed for at få pladsen. 
Undgå at komme for sent, det er generende for de øvrige deltagere og din plads kan være overtaget af en ikke tilmeldt deltager. 
Er man ikke tilmeldt saunagusen, kan man kun deltage såfremt, der er ledige pladser. 
Gusmesteren kan aflyse en gus-seance ved for få tilmeldte eller hvis gusmesteren er blevet forhindret. 

Havnsø Havnebad tager ikke ansvar for værdigenstande og glemte sager. 

Eventuelle skader på anlægget anmeldes til 
havnebad@havnsoe.com