Formål

Havnsø Lokalråd arbejder for at fremme Havnsøs interesser på vegne af alle beboere og øvrige brugere.

Anbefalinger og beslutninger tages ud fra den grundholdning, at områdets almene interesse vejer højest, og at alle skal have mulighed for at blive hørt.

Havnsø Lokalråd er hjemmehørende i Kalundborg Kommune og er området kontakt til administrationen.

Se mere på http://havnsoelokalraad.dk/