Væksthus Havnsø inviterer jer hermed til at blive eksponeret på reklameskærmen på havnen. En del af visningerne vil være reserveret til de mange initiativer og arrangementer der foregår i Havnsø, reklamesalget vil finansiere omkostningerne til skærmen samt medvirke til udvikling af Havnsø.

Skærmens placering sikrer en god eksponering for alle der kommer ind til byen, samt for de 200.000 passagere for færgerne.

10 sek. reklame bliver vist løbende i tidperioden fra 07.00 – 22.00. I tidsperioden vil der blive vist 5.400 reklamer.
Det forventes at der kører 30 forskellige reklamer hvilket betyder at jeres reklame bliver vist 180 gange hver dag.


Samlet antal visninger i løbet af tre måneder er 16.380 stk. pris pr. visning 0,18 kr.

3 måneder pris 2.900,00 kr.
1 månede pris 2.000,00 kr.

Tilkøb video indhold 3 måneder 2.500,00 kr. i Mp4-format
Tilkøb dobbelt eksponering 2.500,00 kr.
alle priser er eksklusiv moms. og forudbetaling for hele perioden.