• Valg af dirigent og referent

• Bestyrelsens beretning

• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

• Fremlæggelse af budget for det kommende år

• Behandling af evt. indkomne forslag

Valg:

Bestyrelsen består af 5 personer:

Formanden vælges for en periode på 2 år i ulige år.

  • Søren Møberg-Poulsen modtager genvalg

Kassereren vælges for en periode på 2 år i lige år.

  • Ikke på valg

Ét medlem af bestyrelsen er på valg i ulige år.

  • Marianne Frederiksen modtager genvalg

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

  • Ikke på valg

Der vælges en revisor for en periode på 2 år.

  • Kirsten Kallenbach modtager genvalg

Der vælges 2 suppleanter for en periode på 1 år.

  • Conny Olsen modtager genvalg
  • Bo Brønnum

Eventuelt

Forslag fra skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, fremsendt på havnebad@havnsoe.com