VELKOMMEN TIL KONTORFÆLLESSKABET

Væksthus Havnsø

Husorden for kontorfællesskabet Væksthus Havnsø

Vedtaget af generalforsamling den 30. september 2021 med færdiggørelse af bestyrelsen den 10. november 2021: Herefter tilrettet senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger. Godkendt af generalforsamlingen den 18.april 2022 og herefter kaldet Husorden for kontorfællesskabet version A. Seneste ændringer markeret med kursiv.

Foreningen Væksthus Havnsø og udlejer

I forhold til udlejer er virksomhederne i Væksthus Havnsø i kraft af deres lejemål repræsenteret af foreningen. Medlemskontingentet fastsættes af foreningens generalforsamling. Kontingentet andrager p.t. kr. 150,00 pr. måned pr. lejer (2022).

Alarm, låsesystemer, vinduer, skylights og døre

Alarmsystemet er selvstændigt for 1. sal. Alarmen kan slås til og     fra i gangen ved hovedindgangen. Talkode, kodeord til brug ved opkald til centralen og instruktion i brug af alarmen samt hjælp ved driftsproblemer kan fås hos bestyrelsen (se tlf.nr., mailadresser m.m. nedenfor).

Når kontoret forlades for natten, skal alle vinduer og skylights være lukkede og døren til kontoret være låst. Er du den sidste, der går fra kontoret, skal du sikre dig at døren er låst, og du skal slå alarm til.

Vær i øvrigt opmærksom på, at forsikringen ikke dækker tyveri fra et kontor med ulåst dør. Der findes ingen fælles forsikring på stedet.

Etagen skal altid være aflåst på hverdage i perioden kl. 17.00 til kl. 07:30, på lørdage, søndage samt helligdage.

Posten sorteres hver morgen ud i dueslaget af den førstankommende. Ved ferie og andet længereva- rende fravær skal man huske at få nogen til at tømme dueslaget. Brugerne har et fælles ansvar for, at rummet er ryddeligt og ordentligt.

Nye lejere påsætter selv navn på dueslag i postrummet i alfabetisk orden.

Skiltning

Ved indflytning i Væksthus Havnsø er det muligt at få sat et skilt op pr. lejemål i forgangen i stueetagen. Dette gøres ved at kontakte bestyrelsen.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på etagen. Det gælder fællesarealer, mødelokaler, kantine, toiletter samt egne kontorer. Rygning er heller ikke tilladt ved arrangementer i huset. Al rygning er forbudt indendørs.

Affald mv.

Det er ikke tilladt at stille emballage, affald, møbler og andre effekter, der ikke tilhører Væksthus Havnsø, på fællesarealerne. Ved indkørslen til Væksthus Havnsø står containere til almindeligt affald samt papir/pap. Papkasser skal foldes sammen, inden de lægges i containeren.

Mødelokaler

Vi har to mødelokaler, et på 1.sal og et i stueetage. Mødelokalerne skal altid reserveres på forhånd, hvilket sker via Væksthus Havnsø’s intranet.

Husk at slette bookinger, der alligevel ikke skal benyttes.

Mødelokalerne kan fortrinsvis bookes til møder. Mødelokalerne kan kun bookes af medlemmer.

Der er selvafrydning i mødelokalerne, og vinduerne skal være lukkede, når lokalerne forlades. Møblementet skal stå som opstillet, og lokalerne skal være ryddede. Bordet skal være tørret af.

Cafékøkken

Der er selvafrydning i Cafékøkkenet 24 timer i døgnet, og alle brugere har ansvar for, at kantinen til enhver tid fremstår pæn og ryddelig. Efter brug skal service mv. stilles i opvaskemaskinen. Krummer mv. skal fjernes fra bordene og disse aftørres, og eventuelt flyttede møbler skal sættes på plads.

Der må ikke fjernes møbler eller andet inventar fra kantinen. Brug af service fra Cafékøkkenet skal altid returneres efter brug. Har kantinen været ommøbleret i forbindelse med et arrangement, skal den daglige opstilling af møblerne genetableres.

Arrangementer på fællesarealer

På hverdage kan kulturcaféen bookes til fællesarrangementer og lejlighedsvis til egne firmaarrangementer eller kundearrangementer. Der skal dog altid samtidigt være adgang for øvrige lejere til almindeligt brug af køkken og mødelokaler.

Kulturcaféen skal efterlades i samme stand, som den er modtaget. Ved arrangementer er det altid medlemmet, som har booket kantinen, der er ansvarlig for, at kantinen efterlades som aftalt. Det vil bl.a. også sige evt. aflåst.

I weekender kan kulturcaféen bookes fra 12 til 12. Hvis der er et efterfølgende arrangement som har behov for at komme ind tidligere, skal man være ude kl. 10.

Rengøring

Kontorer og fællesarealer rengøres to gange om ugen, hvor også papirkurve tømmes. Toiletter rengøres dog alle hverdage.

Orden på eget kontor

Det forventes at kontoret og alle skrivebord til hver en tid fremstår sådan, som man med rimelighed kan forlange af et professionelt kontormiljø. På grund af brandreglementet er det ikke tilladt at afblænde ruderne ind til kontorerne.

Orden på fællesarealer

Medlemmerne opfordres til at medvirke til, at fællesarealerne altid fremstår opryddelige og præsentable. I den forbindelse skal nævnes, at alle brugere bør tage hensyn til møder i henholdsvis mødelokaler og i kulturcaféen.

Parkering

Der er fri parkering på alle afmærkede pladser på Væksthuset’s areal.

Kontakt til udlejer

Henvendelse vedrørende spørgsmål og problemer, der udelukkende vedrører ens eget lejemål (fx en ødelagt kontakt eller et utæt vindue), skal rettes kontakt til bestyrelsen på +45  78 77 43 40 eller drift@havnsoe.com.

Internet/intranet/mailingliste

Virksomhederne har adgang til Væksthus Havnsø’s intranet.

Vi har en fælles mailingliste i Væksthus Havnsø. Adressen er fm@havnsoe.com. Som medlem er du med på denne mail.

Nye lejere

For at styrke fællesskabet her på etagen, opfordres alle nye lejere til at præsentere sig på den fælles mailingliste efter indflytning.

Netværk og internetforbindelse

Internetforbindelse:

Internetforbindelsen det stilles til rå dighed for lejer er en 500/500 fiberforbindelse. Forbindelsen er en delt forbindelse uden båndbreddestyring aktiveret i forhold til de enkelte medlemmer. Ved fejl på Internetforbindelsen kan bestyrelsen kontaktes.

Koden til det trådløse netværk kan rekvireres hos bestyrelsen.

Terrorlogning:

Der foretages terrorlogning på Internetforbindelsen, idet dette er et lovmæssigt krav.